“เปิ้ล นาคร”ภูมิใ จ ยิ้มแก้มปริ ลูกได้รับคั ดเลือกเป็นตัวแ ท น ทีมชาติไทย

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวใหญ่ที่มีแต่ความอ บอุ่นและน่ารั ก อย่ างมากซึ่งในครั้งนี้ถือว่าเป็นค วามภาคภูมิใ จของครอบครัวศิล าชั ย เมื่อพ่อเปิ้ล นาคร และ น้องออก้า ออกมาแ จ้ งข่าวดี ว่าลูกชายได้รับคัดเลื อกให้เป็นตัวแท นทีมชาติไทยแข่งขันเจ็ ทสกีระ ดั บโล ก

โดยมีข้อความร่ ายย าวว่า ถือเป็นคว ามภาคภูมิใจของครอบครัวเ ราเป็นอย่ างยิ่ง ที่การกีฬาแห่งปร ะเทศไทยและสม าคมเจ็ ทสกีแห่งประเทศไทยได้มีจดหมายมาแจ้งให้ทราบว่า ดช. นครา ศิล าชั ย ได้รับเลือกให้เป็นนักกีฬาที มชาติไทย

เพื่อไปทำกา รแข่งขั น jetski World final 2022 at lakehawasu USA ในเดือนตุลาคมนี้ ถือเป็นการแข่งขันเจ็ทสกีอันดั บ 1 ของโล ก ในรุ่น Junior close court อายุ 10-12 ขวบ ซึ่งเป็ นรุ่นที่อายุน้อยที่สุดในโล ก

 

ป๊าเคยบอกกับครอบครัวว่าความฝั นของป๊าคืออย ากเห็นออก้าไปแข่งระดั บโล กให้ได้เมื่อออก้าอายุสัก 15 หรือ 17 ขวบ เร็วเกินค าด ครอบครัวเราตื่นเต้นกันมาก เมื่อ20ปีที่แล้วที่สนามระดั บโล กแห่งนี้ป๊าทำได้ 3 เหรีย ญทอ ง

 

ซึ่งการได้มาในครั้งไม่ง่ายเลย ต้องพร้อมใ ห้ทุกๆเรื่อง ร่ างกาย การฝึกซ้ อมอย่ างหนั กที่ต้องเกิน100%ตลอดเวลา ทีมงาน ทีมช่าง และผู้สนับสนุนที่ดีที่สุด กว่าจะเป็นที่1ของโล กได้ ครั้งนี้ครั้งแรกในชีวิ ตขอ ง ด.ช.ออก้า

 

ครอบครัวเราไม่ได้หวังว่าลูกต้องทำได้ร างวัลที่1เหมือนพ่อ ขอแค่ลูกมีความสุขกั บประส บการณ์ที่ยิ่งใ หญ่นี้ เราจะมาร่วมกันทำให้พี่ๆและทุกคนมีความสุขไปด้วยกัน รอเชียร์กันนะครับพี่น้องชาวไทย

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก pokuanpage0724.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น