แม่เ สี ยตั้งแต่ 6 ขวบ รับจ้างตั ดอ้อย ขุ ดมั น ขนหญ้าไปเลี้ยงวัวคว าย เพื่อให้ครอบครัวมีชีวิ ตที่ดีขึ้น

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

แม่เ สี ยตั้งแต่ 6 ขวบ เติบโ ตมากับปู่และย่า ทำงานตั้งแต่ ป.4 เริ่มด้วยการตั ดอ้อย ขุ ดมั น ขนหญ้าไปเลี้ยงวัวคว าย #หย าดเหงื่อเพื่อครอบครัว ไม่เคยรั งเกีย จงาน ไม่เคยกลั วความเหนื่อ ย ความตั้งใจของเขาและพี่ชายคือ

อยากให้”พ่อ” หยุ ดงานรับจ้ๅงฉี ดย าฆ่ๅแมลง ที่เสี่ ย งต่อสุขภ าพ และอยู่ท่ามกลางสๅรเคมีกำจั ดศั ต รูพื ช ..เพราะพ่อทำงานนี้มาแล้ว กว่า 16 ปี

ผ ลจากการทำงานทำให้บางครั้งเกิ ดอา.การเวี ย นศี ร ษะ ปว ด ช ายโค ร งทั้งสองข้างนิ้ วมื อสองข้างชา สังเก ตสีหน้ าและดว งต าไม่สดใส คล้ำขึ้นมาก พ่อยังไม่ยอมหยุ ดงานเพราะกลั วว่าลู.กจะไม่ได้ไปโรงเรียน

ลู.กๆคิดกันเองว่า “หากคนใดคนหนึ่งหยุดเรียน คงช่วยพ่อได้มากขึ้น” … เบิ้ม พี่ชาย จึงตัดสินใจว่า ภาคเรียนที่จะถึง.. เขาจะออกจากโรงเรียนมาช่วยพ่อก่อน..

หากมีโอกาสคงได้กลับไปเรียนพร้อมน้อง .. คณะครู ไม่ได้นิ่งนอนใจ หาทางช่วยลูกศิษย์ และส่งเรื่องราวของเยาวชนมาที่

สานรักคนเก่งหัวใ จแกร่ ง..อย่ างน้อย การได้เติมกำลังใจให้เ.ด็.กๆ และปู่ย่า คงช่วยให้พวกเขากล้ า ที่จะสู้กับอุปสรร คมากขึ้น

เ.ด็.ก ป.4 ทำงานยังไม่คล่องแคล่วนัก พี่ชายคนนี้ช่วยสอนน้องจนเชี่ ย วชาญ เป็นมื อขวาของพี่ ช่วยกันตั ด 1 มัดใหญ่ ค่.าแรง 2 บ.

ปู่ย่า แม้ชร าอายุ 75 และ 76 ปี ยังคงออกรับจ้.า.งตั ดอ้อย ว่างจากงาน สานเสื่อกกเผื่อเป็นร.า.ย.ไ.ด้ช่วยเหลือ

 


บ๋อมและเบิ้ม อีกหนึ่งทาง ทั้งคู่หวังว่า พวกเขาจะยังได้เดินทางไปโรงเรียนพร้อมๆกัน เหมือนเช่นทุกๆวันที่ผ่ านมา

ปัจจุบันเ.ด็.กชายบ๋อม สมชาย เกษนอก อยู่ชั้นม.1 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทย าคม จ.นครราชสีมา

 

เป็นนักตะกร้อและเปตองของโรงเรียน ส่วนเบิ้ม เรียนชั้น ม.3 ที่โรงเรียนเดียวกัน

ป่.ว.ยห อ บหื ด ตั ดอ้อย ตั้งแต่ป.4 จนวันนี้ชั้นม.1 หวังให้พ่อหยุ ดรับจ้.า.งฉี ดย า ..ที่เ สี่ ย ง ต่ อส า ร เ ค มี รอบตัว

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ข้อมูลและรูปภาพ: khaosod.co.th, สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น