4 อย่ างที่ต้องเตรีย ม เวลาจะสร้างบ้านใ หม่ ขอจ ดทะเบียนบ้าน

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

“ยินดีต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่เว็ปไซต์ ที่รวบรวม ข่าวสาร สาระดีๆ และความรู้รอบตัวมากมายเอาไว้ที่นี่” บทความวันนี้คือ “4 อย่ างที่ต้องเตรีย ม เวลาจะสร้างบ้านใ หม่ ขอจ ดทะเบียนบ้าน”

การเตรีย มเอกสารการสร้างบ้านใหม่ เพื่อขอจ ดทะเบียนบ้านเลยที่ใหม่ ผู้ใช้เฟสบุ๊ก Toon Sangaroon ได้เล่าประส บการณ์ในเรื่องนี้ โดยระบุว่า การเตรีย มเอกสารการสร้างบ้านใ หม่ พร้อมขอจ ดทะเบียนบ้านเล ขที่ใหม่ครับ

1. ก่อนการสร้างบ้าน ให้เตรีย มเอกสารสำเนาโฉนด ที่ดินที่จะสร้าง+สำเนาทะเบีย น บ้าน+สำเนาบั ต ร ปชช.+แบบแ ป ล นบ้าน + ผั งบริเวณตำแหน่งบ้านบนที่ดิน ไปยื่ นกับ อบต. / เทศบ าล

หลังจ า กนี้ อบต./เทศบ าล จะออกใบอนุญ าตก่อสร้างให้ ใบนี้สำคัญมากเอาไปติดต่อน้ำ-ไ ฟชั่ วคราวได้และต้องเอาไปใช้ที่อำเภอในวันจ ดทะเบียนบ้าน

2. บ้านเสร็จแล้วให้ถ่ายภ าพบ้าน+ห้องน้ำ พร้อมเอกสาร ทั้งหมดในข้อ 1 เอาไปให้ ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อตรว จ ส อ บและจะออกใบเลขที่บ้านให้

3. นำใบที่ได้จ า ก ผู้ใหญ่บ้าน + เอกสาร ทั้งหมดไปยื่ นที่ รพ.ตำบล เพื่อออกใบรั บร อ งด้านสุข าภิบ าล สุขอน ามั ยให้

4. นำเอกสารทั้งหมดสำเนาโฉนด + สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัต ร ปชช + ใบอนุญ าตก่อสร้าง ( ตัวจริง ) +ใบจ า ก ผู้ใหญ่บ้าน + ใบจ า ก ร พ.ตำบล + ภาพถ่ายบ้าน + ห้องน้ำ ไปที่อำเภอเพื่อยื่ นขอทะเบียนบ้านเล ขที่ใหม่

ถ้าเอกส ารครบ ไม่มีคิวรอไม่เกิน 15 น าทีเสร็จครับ ทุกขั้ นตอนตั้งแต่ข้อ 1-4 ไม่มีค่ าใช้จ่ าย

ข้อมูลในเว็ปไซต์ของเรามีการสืบค้นจ า กอินเตอร์เน็ต และบ างบทความอ้างอิงจ า กหนังสือหรือมีการเล่าต่อกันมาเป็นทอดๆ หากข้อมูลมีความผิดพลาดประการใด ทีมงานของเรา ต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจสายบุญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น