ชีวิ ตพลิก แค่ข้ามคืน คุณตากระเพ าะปลา ล่ าสุดไม่ต้องปิ ดกิจการแล้ว

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

จากกรณีของคุณตา ข ายกระเพ าะปลา อายุ 83 ปี พร้อมภรรย าอายุ 67 ปี ขายกระเพ าะปลา ที่ตลาดน้ำโท้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ แต่กำลังจะเลิกข าย เพราะข ายไม่ดี กระทั่งมีพลเมืองดีมาซื้ อและโพสต์ลงโซเซียล เมื่อมีข่าวออกไป ทำให้มีคนมาอุดหนุนคุณตา จนสามารถยืนหยั ดต่ อสู ้ต่ อไป

สำหรับความคืบหน้า วันที่ 27 ก.ค. 2565 เมื่อเวลา 09.00 น ณ.ยังตลาดน้ำโท้ง บริเวณร้านข ายกระเพ าะปลา ของนายสมศักดิ์ พิชิตพั นธุ์ อายุ 83 ปี
ซึ่งมีลูกค้ามารออุดหนุนกันจำนวนมาก โดยนายสมศักดิ์ ต้องทำบัตรคิวขึ้นมา ลูกค้ารอและนำมือถือถ่ายรูปคุณตากับคุณย ายไปด้วย
โดยวันนี้ทำกระเพ าะปลามาทั้งหมด 3 หม้อใ หญ่ และได้ข ายหมดในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง มีผู้ผิ ดหวังหลายราย แต่ทุกคนก็ไม่บ่ น และพร้อมมารอซื้ อในวันพรุ่งนี้

คุณตาสมศักดิ์ พิชิตพันธุ์ เปิดเผยว่า… ก่อนที่จะมาข ายกระเพ าะปลานั้น เป็นผู้จั ดการตลาดเมืองใหม่มาก่อน โดยร่วมกับเจ้าของตลาด
สร้างตลาดเมืองใหม่ขึ้นมาและทำงานเรื่อยมา กระทั่งต่ อมาได้ออกมาและยึ ดอาชี พเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
กระทั่งเลิกและมายึ ดอาชี พ ครูสอนไกด์จีน เพราะพูดภาษาจีนได้ 3 ภาษา กระทั่งสถานการณ์โ ค วิ ด เข้ามา ก็ต้องเลิกไป
จึงได้ตั ด สิ น ใ จ มายึ ดอาชี พ ข ายกระเพ าะปลา โดยนำสูตรอากง 40 ปีก่อนที่บรร พบุรุ ษ ทำกระเพ าะปลาข ายที่กรุงเทพฯ

โดยได้เก็บถังกระเพ าะปลาบร รพบุรุษไว้ที่ตัวเองตลอด จึงนำมาตั้งไว้ที่ร้านและเริ่มข ายกระเพ าะปลาที่ตลาดน้ำโท้งแห่งนี้มาได้ 9 เดือน แต่ก็ข ายไม่ดี ตอนแรกคิดว่าคงต้องเลิก แต่มีพลเมืองดีมาซื้ อกระเพ าะปลาและสอบถาม ก่อนโพสต์ลงโซเซียล ปร า ก ฏว่าข ายดีขึ้นมาทันที ผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร มารู้ตอนหลังและคนที่โพสต์ช่วย เขาก็ได้โทรศัพท์มาสอบถามเรื่องการข ายกระเพ าะปลา จึงได้รู้และขอบคุณเขา เขาก็เตือนให้ระวั งพวกมิ จ ฉ าชี พ โดยต้องขอบคุณพลเมืองดีคนนั้นอย่ างมาก

คุณตาสมศักดิ์ เผยว่า… วันนี้เตรีย มกระเพ าะปลามา 3 หม้อและข ายหมดอย่ างรวดเร็ ว โดยวันพรุ่งนี้เตรีย มเพิ่มเป็น 4 หม้อ
ส่วนเงินในบัญชีตอนแรกที่จะเลิก มีอยู่ 30 กว่าบ าท ตอนนี้เงิ นในบัญชีมี 50,000 บ าท ทำให้มีกำลังใจและพร้อ มสู ้ต่อ
โครงการข้างหน้า ห ากหาคนช่วยได้เพิ่มก็จะทำ ก๋วยจั๊ บเพิ่มตามกำลัง

ผู้สื่อข่าวสอบถามลูกค้าที่มาอุดหนุน เปิดเผยว่า รสช าติ อร่อ ยมาก มาร้านคุณตาต้องมารอรับบัตรคิวก่อน บางคนไม่ทันก็ไม่ได้ว่าอะไร ด้มาเห็นและขอถ่ายรูปคู่คุณตาก็พอใจแล้ว ทำอร่ อยจริงๆ โดยลุงกะเพ าะปลา มีชื่อจริงว่า คุณสมศักดิ์ พิชิตพั นธุ์ อายุ 83 ปี ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขที่ 106 หมู่ 1 ต ขัวมุง อ สารภี จ เชียงใหม่ ภรรย าชื่อ นิภาพร พุทธผ าสุก อายุ 67 ปี

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น