ต าตี๋ ประก าศข ายจักรย านคู่ใจ ก่อนผู้ใจบุญขับรถ 50 กม. มาซื้ อถึงที่

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

จากกรณีโลกออนไลน์ได้แชร์คลิ ปของ คุณตาท่านหนึ่งได้นำรถจักรย านมาติดป้ ายข าย โดยระบุข้อความว่า ตาบอกไม่มีตังค์ เลยข ายจักรย านคู่ใ จ ทำให้เวลาต่อมามีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น และมีคนต้องการติดต่อช่วยเหลือคุณตากันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ทราบว่า คุณต าชื่อว่า คุณต าตี๋ หรือ นายย่งเฮง แซ่เตีย วัย 75 ปี
เป็นคนสู้ชีวิ ต มีอาชี พ รับจ้ างลับมี ด มากว่า 20 ปี

คุณตาตี๋ย อ มตั ดใ จข ายจักรย านคันโปรดคู่ชีวิ ตที่อยู่ด้วยกันมานานกว่า 10 ปี หลังตนเองเป็นต้ อกระจ ก ต าฝ้ าฟาง มองเห็ นไม่ชัด เรี่ยวแร งไม่ค่อยมี และไม่สามารถลั บมี ดให้ลูกค้าได้แล้ว ในทุกๆ วันคุณต าตี๋ จะขี่จักรย านคู่ใ จออกจากบ้านเป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร มาบริเวณข้างศ าลแขวงนครสวร รค์ และข้างสถานีตำรวจภูธรนครสวร รค์

โดยอาศัยร่มไม้บนทางเท้า เป็นที่ข ายจักรยาน โดยคุณต าตี๋บอกว่า จักรย านคู่ใ จตนเองมีสองคัน แต่ต้องยอมข ายออกไป 1 คัน เพราะตนเองไม่มีร ายได้อะไรแล้ว หวังเพียงมีเงินซื้ ออาหารกิน และรักษ าตัวช่วงชีวิ ตที่เหลืออยู่

คุณต าตี๋ บอกอีกว่า ตนเองอยู่ตัวคนเดียว ไม่มีลู กเมี ย ไม่ดื่ ม เคยเช่าบ้านบริเวณซอยลิเก ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสว รรค์ วันละ 20 บ าท และเมื่อ 10 ปีที่แล้ว

มีผู้ใจบุญ ทราบชื่อแต่เพียงว่า พี่แมว ได้ให้ไปอยู่ที่บ้านฟรีๆ บริเวณใกล้กับโรงเรียนอนุบาลนครสวร รค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวร รค์
โดยตนเองก็ยังออกไปรับจ้ างลับมี-ด และกลับมาดูแลบ้าน เช่นทำความสะอาดบริเวณบ้านให้พี่แมวเป็นการตอบแทนในทุกๆ วัน
ตอนนี้ต าที่เป็นต้ อกระจ ก และด้วยความชร าทำให้การรับจ้ างฝนมี ด ไม่คล่องแล้ว

โดยลั บมี ด 1 เล่มอาจใช้เวลาถึงสองวัน ซึ่งตนเองก็ไม่มีร ายได้ตรงนี้เลย จึงนำจักรย านคู่ใ จที่ใช้เป็นพาหนะประกอบอาชี พลั บมี ด ข ายในราคา 2,000 บ าท ขี่ออกมาข ายบริเวณนี้มาอาทิตย์กว่าแล้ว ก็ยังข ายไม่ได้เลย ที่ต้องข ายในราคานี้ เพราะเคยซื้ อมา 3,000 บ าท และจะเก็บเงิ น 2,000 บ าทไว้ใช้
และเก็บไว้รักษ าตั วในวันที่หมดเรี่ย วแร ง อย ากรักษ าต า แต่เป็นคนที่ไม่มีบัต รประช าชนมาเกือบ 20 ปี จึงไปรักษ าที่ไหนไม่ได้เลย

บางครั้งก็เคยคิดน้อยใจในชีวิ ต ทั้งนี้ มีรายงานว่า ในขณะที่การข ายจักรย านคู่ใจของ คุณตาตี๋นั้น
ก็มีผู้ใจบุญที่ทราบข่าวทางโซเชียลนำเงินจำนวน 100-500 บ าท มาให้คุณต าตี๋ด้วย นอกจากนี้ ยังมีพี่ๆ
ตำรวจ และสาวย าคูลท์ นำน้ำหว าน น้ำดื่ม มาให้คุณต าตี๋ด้วยเช่นกัน ในส่วนของคุณต าตี๋นั้น ไม่มีบัต รประช าชน
ไม่มีโทรศั พท์ และไม่มีเอกส ารใดๆ ติดตัวเลย จะเจอคุณต าตี๋ได้ก็ช่วงสายถึงเที่ยงของทุกวัน ของบริเวณ
หน่วยงานร าชการใน เขตอำเภอ จังหวัดนครสวร รค์ เท่านั้น

ล่ าสุดได้มีผู้สนใ จขับรถยนต์กว่า 50 กิโลเมตร เพื่อมาขอซื้ อรถจักรย านของคุณตาตี๋แล้ว โดยได้ให้เงินตามที่ตั้งราค าข ายไว้ที่ราค า 2,000 บ าท
ผู้ซื้ อ คือ นายวสันต์ เหล่าประชา ชาวบ้านอำเภอลาดย าว บอกว่า อย ากช่วยซื้ อรถจักรยานตามที่ประก าศข ายและรถจักรย านที่ซื้ อไปแล้ว
จะนำไปมอบให้กับนักเรียนย ากไ ร้ในพื้นที่แถวบ้านของตนเองเพื่อใช้ประโ ยน์ต่อไป

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น