กองสล ากพลัส แ ต กอีก 11 ใบ 66 ล้ าน

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

ก็ผ่านพ้ นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการประก าศผ ลร า ง วั ลสล ากกินแบ่ งรั ฐบ าล งว ดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565 โดยผ ลการออกร างวั ลสล ากกินแบ่ งรัฐบ าลมีดังนี้

ร างวั ลที่ 1 หมายเล ขที่ออก 436594

ร างวัลเล ข หน้ า 3 ตัว หมายเล ขที่ออก 893 และ 266
ร างวัลเล ข ท้ าย 3 ตัว หมายเล ขที่ออก 447 และ 282

ร างวัลเล ขท้ าย 2 ตัว หมายเล ขที่ออก 14

ร างวัลข้างเคียงร างวัลที่ 1 มี 2 ร างวัลๆละ 100,000 บ าท 436593 และ 436595

ล่ าสุด นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ เจ้าของ กองสล ากพลัส โชว์ลอ ตเตอรี่ร างวัลที่ 1 ออกหมายเล ข 436594 จำนวน 11 ใบ เป็นเงิน 66 ล้ านบ าท
โดยในจำนว นนี้มีลูกค้ าสาว 1 ร าย ถูกลอ ตเ ต อ รี่คนเดียวถึง 4 ใบ เป็นเงิน 24 ล้ าน

โดยผู้โ ช ค ดีรายนี้คือ คุณสมฤทัย เป็นชาวกทม. แต่ไม่อนุญ าตให้นอทไปหาที่บ้าน โดยกองสล ากพลัสเตรียมโอ นเงิ น 24 ล้ านให้ทันทีในวันนี้ นอกจากนี้ผู้โ ช ค ดี อีกราย คือ นายฉลองชัย ชาวสมุทรปราการ คนขับแท็กซี่ โดยถูก ร างวัลที่ 1 จำนวน 2 ใบ เป็นเงิ น 12 ล้ าน

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ที่มา: กองสล ากพลัส

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น