บาริสต้า หน้ าใหม่ “เควิน ฌ็อง โดนาท์”

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

จากกรณี “โกบอย” ยูทูบเบอร์ชื่อดัง เปิดใ จสัมภาษณ์ “เควิน ฌ็อง โดนาท์” อดีตนักแสดง-นายแบบหนุ่ม ผ่านรายการ เพื่อนข้างใน จากช่องยูทูบ KoBoyKrush กับชีวิ ตที่เปลี่ยนไป

หลังถูกจั บกุ ม ใน ค ดี ย า เ ส พติ ด จากการติดรถไปกับเพื่อนที่มีย าเ ส พติ ด แต่เควินตรว จเจอฉี ่ม่ ว ง เพราะเ ส พ ยื นยั นไม่ได้ค้ า ศ าลตั ด สิ น จำคุ ก 18 ปี 11 เดือน ทำให้อนาคตที่กำลังรุ่ ง เรือ งในวงการบันเทิ งดั บวู บทั นที

ซึ่งปัจจุบัน เควิน อยู่ในเรือ นจำมา 6 ปีกว่าแล้ว และ หากย้อนเวลากลับไปได้เจ้าตัวเผ ยว่า จะไม่ยุ่ งเกี่ย วกับย าเ ส พ ติ ด เด็ ดข าด เพราะมันทำให้ชีวิ ตพั ง และ สู ญเสี ยทุกอย่ าง สิ่งที่เขาจำได้จนถึงวันนี้คือ น้ำต าของแม่ รู้สึกเ สี ยใ จมากที่ทำให้แม่ร้อ งไ ห้ แต่ก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว

สำหรับประวัติของ “เควิน ฌ็อง โดนาท์” หนุ่มลูกครึ่ง ไทย-ฝรั่งเศส จบการศึกษาจากโรงเรียน นานาช าติฝรั่งเศส ปัจจุบันอายุ 30 ปี เคยเป็นทั้งพระเอกเอ็มวี เล่นละคร รวมถึงเป็นนายแบบถ่ายนิตยส าร เสื้อผ้ า โฆ ษณ า มาแล้วมากมาย

เควิน เป็นบาริสต้าที่ร้านก าแฟ บางขว างคาเฟ่ต์ ร้านค้าสำหรับฝึ กอ บรมวิช าชี พ เพื่อเตรีย มความพร้อมให้ผู้ต้องขั ง
ก่อนพ้ นโ ท ษ ซึ่งล่ าสุด เควิน กำลังจะได้รั บการพั กโท ษระยะสั้นของกร มร าช ทั ณฑ์ แต่สิ่งที่เขายังกังว ลใ จ
คือการเปิดใจยอมรั บจากสังค ม “อย ากขอโอกาส เพราะผู้ต้องขั งบางคน ไม่ได้ตั้งใ จทำผิ ด ขอโอก าสจากสังคมว่าคนที่อยู่ในเรือ นจำไม่ใช่คนร้ ายทุ กคน”

“อย ากขอโท ษพ่อแม่และสังค มด้วย ที่เคยทำผิ ดพล าดในชีวิ ต ขอโท ษจากใจจริง ๆ ขอโอกาสมีที่ยืนในสังคม
ต่อไปนี้จะทำให้ดีที่สุด ทำจิตอาสาเรื่ องพิ ษภั ยย าเส พติ ด เมื่อก่อนผมอาจจะไม่ใช่คนที่ดี แต่ไม่ได้เล วร้ าย จากนี้จะเป็นคนที่ดีช่วยเหลือสังคมต่อไป”

เควิน พ่อครัวหั วป่าก์ อดีตดาราหนุ่ม กับอาชี พใหม่ หลังพ้ นโทษออกจากเรือ นจำ เควิน ฌ็อง โดนาท์
อดีตนักแสดงจากละครดัง พ่อครัวหัวป่าก์ ทำอาชี พใหม่หลังออกจากเรือ นจำ เปิดร้านกาแ ฟเป็นของตัวเอง และ มีแววกลับมารั บงานในวงการอีกครั้ง

ห ายหน้ าห ายต าจากวงการบันเทิง สำหรับหนุ่ม เควิน ฌ็อง โดนาท์ นักแสดงจากละครดัง
พ่อครัวหั วป่าก์ ซึ่งเมื่อต้นปี 2564 เจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผ ยว่า

รับโท ษมา 6 ปี ตอนนั้นโดนจับ ละครยังถ่ายไม่จ บเลยด้วยซ้ำ พร้อมข อโอก าสมีที่ยื นในสังคม
จากนี้จะทำให้ดีที่สุด จะเป็นคนที่ดีช่วยเหลือสังคมต่อไป

เมื่อเข้าไปส่องอินสต าแกรมของหนุ่มเควิน ก็พบว่า ตอนนี้ผั นตัวมาเป็นเจ้าของร้านก าแ ฟแล้ว
ชื่อร้านว่า Espoir cafe (เอสปัวร์ คาเฟ่) ที่ จ.ชลบุรี เพิ่งเปิดได้ไม่กี่วันนี่เอง

หลังจากเจ้าตัวได้ฝึกอ บรมวิช าชี พ เป็นบ าริสต้า ตอนอยู่ที่เรือ นจำกลางบางขว างนั่นเอง งานนี้มีข่าวดีแว่ว ๆ มาว่า
หนุ่มเควิน อาจจะหว นกลับมารับง านในวงการบันเทิงอีกครั้ง

เพราะมีการถ่ายภาพโปรไฟล์แล้วล่ะค่า แฟน ๆ เตรี ยมเฮกันได้เลย ในตอนนั้นเป็นช่วงที่เควินกำลังมี
ผ ลงานละครเรื่อง พ่อครัวหั วป่าก์ ร่วมกับนักแสดงอย่ าง หลุยส์ สก็อต, พรีม รณิดา แต่ยังถ่ายทำไม่เสร็ จ จนตัวละคร
เชฟโอ๊ค ของเขาถูกตั ดห ายไปดื้ อๆ

ระหว่างใช้ชี วิตในเรือ นจำ เควินเผ ยว่าเขาถูกอยู่ในแดน 6 ร่วมกับ แพท พาวเวอร์แพท (วรยศ บุญทองนุ่ม)
ร่วมถึงทำกิจก รรมร่วมกันบ้าง เช่น เล่นดนตรี ทำเบื้อ งหลังตั ดต่ อวิดีโอ

เขาได้โพสต์รูป พร้อมเขียนข้อความถึงคุณแม่ว่า ต่อไปนี่จะไม่ทำให้ท่านเสี ยใ จ และ ผิ ดหวั งกับลูกคนนี่อีกแล้ว

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น