จากอดีตนักโ ท ษ พลิกชีวิ ต สู่เศรษฐี “ร้านมะม่วง เพลินลิ้ น” ยอดข ายเดือนละแสน

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

“ทำดีย่อมได้ดี อยู่ที่คุณจะทำมันหรือเปล่า เพราะลูกผู้ชายที่แท้จริงเขาต้องทำเพื่อครอบครัว” เก่ง เก่งกิจ เจ้าของร้าน”เพลินลิ้ นมะม่วงน้ำปลาหวานเงินล้านที่มา

จากอดีตนักโ ท ษ กว่าครึ่งอายุอยู่ในเรือ นจำแต่สามารถพลิกชีวิ ต สู่เศรษฐียอดข าย

เดือนละแสน 12 เดือน  1 ล้ านกว่า ที่เงินผ่านมื อด้วยสุจริ ตเพราะเปลี่ยนความคิด

ในวันนี้ 5 ปี มีบ้านเ ดี่ ย ว 60ตร.ว. มีรถยนต์ 2 คัน มีที่ดิน ทรั พย์สมบั ติกว่า 6-7 ล้ าน

แถมกิจการเสริมสว ย และในวันนี้ที่กำลังเข้าปีที่6 เก่งพัฒน าแฟรนไชส์ร้านมะม่วง

 

เพลินลิ้ นให้พ่อแม่พี่น้องร่วมกันรว ยและเลี้ยงครอบครัวแบบเขาจะได้ไม่ไปช นคุ กตาราง

ธุรกิจของคุณเก่งเล่าว่าถือว่าประส บความสำเร็จเป็นอย่ างมากช่วงแรกนั้นลุ่ มๆด อ นๆ

ข ายได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ไม่เคยคิดที่ท้อ เพราะท้อมีไว้ให้ลิงถือคุณเก่งเลือกที่จะอ ด ท นสู้

อาชี พที่ดีสุจริตด้วยความภาคภูมิใจอย่ าง แ ร งกล้ า และทำเพื่อครอบครัวเพื่อลู ก และ

เป็นแบบอย่ างให้กับคนสังคม ที่รู้ตัวว่าจะเข้าใกล้คุ ก ตารางได้มีการปรับเปลี่ยนแนว

คิดใหม่ให้ได้มีอาชี พที่ดีสุจริตเหมือนอย่ างกับเขานั่นเอง และธุรกิจข ายมะม่วงน้ำปล า ห ว า น

ก็มีน้ำปล า ห ว า นหลากหลายรสช าติให้ลู ก ค้าได้เลือกชิมเลือกซื้ อ ซึ่งเป็นสูตรที่ทำขึ้นมา

เองทั้งหมดเพื่อให้ได้ถูกป ากของลู กค้าให้ได้มากที่สุด และในที่สุดความพย า ย า มที่จะยืน

หยัดในการอ ด ท น กับการข ายลุ่ มๆด อ นๆมาโดยตลอดและวันนี้ คุณเก่งก็ พิสูจน์ให้ครอบครัว

และคนรอบข้างให้เห็นแล้วว่าเขาก็ทำได้เช่นเดียวกัน อื่นก็ทำในแบบเขาได้เช่นเดียวกัน

ตอนนี้ร ายได้ต่ อวัน ต กวันละ 5,000 – 6,000 ถ้าข ายไม่ได้เลย ก็ได้ 5,000 เป็นอย่ างต่ำ

ซึ่งคุณเก่งก็ได้บอกร ายได้ ต่อเดือนถึงหลักแสนเลยทีเดียว ซึ่งสามารถป ล ดห นี้ ไ ร้ ห นี้ สิ นและ

มีบ้านมีรถมีที่ด้วยอาชี พพ่อค้ามะม่วงน้ำปล า ห ว า น คนนี้ “เก่ง เก่งกิจ”

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น