“ครูบาบุญชุ่ม” ยกยอดฉั ตรเจดีย์พระนเรศวรฯ ปฏิบั ติศ าสนกิจ 3 วัน 9 เมือง

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

ภายหลังจากที่ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญฺญวาสีภิกขุ พระเกจิดังแห่งล้านนา ได้ออกมาถ้ำหลวงเมืองแก๊ด รัฐฉ าน ประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 65

หลังครบกำหนดการปฏิบัติธรรมก ร ร มฐาน ปิดวาจา 3 ปี 3 เดือน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 2562 ซึ่งมีเหล่าบรรดาลูก ศิ ษย์

และพุทธศ าสนิกช นที่ศ รั ทธ าในครูบาบุญชุ่ม ได้จัดให้ริ้ วขบวนแห่ร าชรถเข้าไปรับ

เพจเฟซบุ๊ก รักเชียงตุง ได้เผยภาพ พระครูบาบุญชุ่ม ได้เดินทางไปเมืองหาง แสดงธรรมโปรดญ าติโยมหลังออกจากถ้ำ

พร้อมเป็นประธานพิธีทำบุญยกยอดฉัตรสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมห าร าช ซึ่งชาวเมืองหางสร้างขึ้น

ซึ่งเชื่อว่าเป็นสถานที่สวร รค ต ของสมเด็จพระนเรศวรฯ พุทธศ าสนิกช นที่เลื่อมใสรอต้อนรับเปล่งเสียง “ส าธุ” ตลอดทาง

นอกจากนี้ ยังได้เผ ยกำหน ดการปฏิบัติศ าสนกิจคร่าวๆของ ครูบาบุญชุ่ม ก่อนที่ท่านจะกลับไปเมืองพงษ์ ซึ่งมีดังนี้

– วันที่ 5/8/2022 ยกยอดฉั ตร(ต่างธี) เจดีย์พระนเรศวร ณ นากองมู ห้ว ยอ้อ เมืองโต๋น

– วันที่ 6/8/2022 จาก นากองมู – เมืองปั่น

– วันที่ 7/8/2022 จาก เมืองปั่น-เมืองลางเคือ-ไปเมืองนาย-ไปเมืองน้ำจ๋าง-ไปป่ างแลงใส-ไปเมืองปางหลว ง-ไปเมืองดอ ยแ ห ล ม จากนั้นกลับเข้าเชียงตุง ท่าขี้เหล็ก และ เมืองพงษ์

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก รักเชียงตุง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น