ลูกแม่ค้า ชีวิ ตพลิ ก กวาดร ายได้หลายล้า น

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

เรียกเจ๊สิคะ ลูกแม่ค้า ชีวิตพลิ ก ข ายต้นหอมท้ายรถ กวาดร-า-ยได้หลายล้-าน
จากชีวิ ตลูกแม่ค้าในตลาด สู่เจ้าของธุรกิจข ายต้นหอมท้ายรถ ร ายได้ 6,000,000 บ-า-ท-ต่อเดือน เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นมาจาก คุณชลลดา ชมภูนุช อายุ 37 ปี หรือที่ใครๆ เรียกว่า เจ๊ส้ม

ชีวิ ตของเธอเติบโตมาในตลาด เพราะพ่อแม่นำมะละกอมาข ายส่งอยู่ที่นั่น“ร ายได้ตอนนั้น ไม่ได้มากมายอะไร แค่พออยู่ได้ ตอนอายุ 16 ย่ าง 17 ปี ก็ไม่ได้เรียนต่อ เพราะมีครอบครัว กลายมาเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิ ตทันที ต้องยืนได้ด้วยตัวเอง


เลยตั ดสินใจเข้ามาหาอาชี พในตลาดสี่มุมเมือง ด้วยเงินติดตัวแค่ 3,000 บ-า-ท” เจ๊ส้ม เล่าให้ฟังงานแรกของเจ๊ส้ม คือ รับจ้างตั ดผักข ายท้ายรถ 2-3 ตันต่อวัน ได้ค่ าแ รงราวๆ 250 บ าท/คัน ในระหว่างทำงานเธอใช้ทั้งความพย าย าม ความอดทน รวมทั้งเก็บเ-งิ-นไปพร้อมๆ

กับเก็บเกี่ยวประส บการณ์ ทำแบบนั้นอยู่ 5-6 ปี ก็เริ่มรู้จักพ่อค้าแม่ค้าและชาวสวนมากขึ้น จึงตั ดสินใจนำเ-งิ-นเก็บไปออกรถกระบะมือสอง 1 คัน และเริ่มผันตัวเองมารับซื้ อผักโดยตรงจากชาวสวน


“ธุรกิจเติ บโ ตขึ้นเรื่อยๆ จนประส บความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันเจ๊วิ่งรถนำผักเข้ามาข-า-ยในตลาดสี่มุมเมือง 4 รอบ/วัน หมุนเวียนตลอด 24 ชม. และยังมีแผงค้าข-า-ยผักทั้งปลีก-ส่ง ในตลาดอีก 3 แผง รวมระยะเวลาอยู่ที่ตลาดนี้มาแล้ว 21 ปี”


สำหรับต้นหอมที่เจ๊ส้มนำมาข-าย มาจากหลายแหล่งด้วยกัน หลักๆ คือจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี เพราะ 2 จังหวัดนี้มีลูกสวนปลูกสลับกันตลอดทั้งปี รองลงมาคือ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจะรับ 2 ช่วงต่อปี ช่วงแรกเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ช่วงสองเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน อีก 2 จังหวัด

คือ เพชรบูรณ์ รับช่วงเดือนธันวาคม-เมษายน และนครราชสีมา รับช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายนนอกจากนี้ ยังเป็นเกษตรกรผู้ปลูกเอง และมีโกดังต้นหอมอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตหั ว พั นธุ์หอมแบ่งที่มีคุณภาพกระจายจำห น่ายให้กับเกษตรกรไปยังแหล่งปลูกอื่นๆ

ทั่วประเทศ“ทั้งหมดนี้ ทำให้ร้านเรามีต้นหอมมาจำห น่ายได้ตลอดทั้งปี กลายเป็นสินค้าหลักข-ายท้ายรถ ส่วนสินค้าอื่นๆ ก็มีเช่นกัน คือผักทุกชนิดที่เกษตรกรคนอื่นนำมาข-ายท้ายรถในตลาดสี่มุมเมือง เราก็ไปซื้ อมาตั ดแต่งแล้ววางข-ายที่แผงค้า 24 ชั่ วโมง ในราคาปลีก-ส่ง

เพราะลูกค้าบางคนก็ต้องการผักที่ตั ดแต่งสวยงามพร้อมนำไปปรุง และอาจไม่สะดวกเข้ามาซื้ อผักท้ายรถ”วิธีการข-าย เจ๊ส้ม อธิบายให้ฟังอย่ างเข้าใจง่าย คือ มัดข-ายมัดละ 1 กิโลกรัม ในส่วนของร-าค-าไม่สามารถระบุชัดเจนได้ เพราะแต่ละวันหรือแต่ละชั่ วโมงร-า-ค-ามีการขึ้นลงอยู่ตลอด

ต้องดูว่ารอบที่นำต้นหอมเข้ามาข-า-ยนั้นมีเกษตรกรหรือแม่ค้าพ่อค้าคนอื่นนำเข้ามาเยอะหรือไม่ถ้านำเข้ามาเยอะจนล้นตลาดร-า-คาข-ายก็จะถูกลง แต่ถ้ารอบนั้น ต้นหอมมีเข้ามาน้อย รา-ค-าในชั่ วโมงนั้นก็อาจดี ดขึ้นเหมือนกัน อย่างร-าค-าต้นหอม ณ วันที่ 23 เมษายน 2565 ต้นหอมคั ดเ บอร์สวยก็อยู่ที่กิโลกรัมล ะ 40 บา-ท


“การันตีเลยว่าต้นหอมจากร้านเรา เป็นต้นหอมสดจากสวน มีลักษณะต้นสวย ลำต้นข าวอ ว บใ หญ่ ใบเ รียวยาว ปลายใบแ หลมสีเขียว เราจะมัดมาพร้อมทั้งร ากเพื่อคงความส ดใหม่ให้กับต้นหอม และที่สำคัญ ร-าค-าไม่แ-พง ลูกค้าส่วนมาก


เป็นแม่ค้าพ่อค้าจากตลาดสด ตลาดนัด รถเร่ มารับผักร าคาส่งจากเรา เพื่อไปจำห น่ายในราคาปลีก”จากการขา-ยต้นหอม ทำให้เจ๊ส้มมีร ายได้เข้ามาจำนวนมาก เธอตีเป็นตัวเลขคร่าวๆ ว่า ใน 1 วัน ขา-ยได้ประมาณ 5 ตั น หรือคิดเป็นร ายได้แบบยังไม่หักค่าใช้จ่-าย 6,000,000 บา-ทต่อเดือน


สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

พิกัด ร้านเจ๊ส้ม ‘เอเย่นต์ ต้นหอม (รวมผักสดทุกชนิด) ตลาดสี่มุมเมือง โซนอาคารรถผัก โทร. 086-375-2176 เจ๊ส้ม เปิดบริการทุกวัน 24 ชม.

แหล่งที่มา Sentangsedtee

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น