นักร้องเสี ยงแก้ว หน้ าสวย อรวี สัจจานนท์

เมื่อพูดถึงวงการเพลงในประเทศไทยแล้ว ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งวงการที่มีความน่าสนใจ และมีชื่อเสี ยง ไม่แ พ้วงการเพลงในต่างประเทศเลยทีเดียว

อีกทั้งนักร้องในประเทศไทยนั้น ก็มีคุณภาพระดั บ ที่เรียกว่า ‘คับแก้ว’ มีน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์และมีเสน่ห์ที่แต กต่างกันไปในแต่ละบุคคล ‘อรวี สัจจานนท์’ อีกหนึ่งนักร้องด าวค้างฟ้ าของประเทศไทย

โดยเธอคนนี้เป็นนักร้องที่เรียกได้ว่าไม่ธ รรมดา เพราะมีฉาย าว่า ‘นักร้องเสียงระฆั งแก้ว’ ซึ่งเธอเป็นเจ้าของน้ำเสียงหวา นอันสุดแสนไพเร าะเพราะพริ้ งสุดจะห้ ามใ จ

สร้างผ ลงานมามากกว่า 1,000 บทเพลง โดยเธอมีความตั้งใจอย่ างแ ร งกล้ าในการที่จะถ่ายทอดมนต์เพลงเพลงลูกกรุง ในแผ่นดินไทยต่อไป เพราะเพลงลูกกรุงเป็นอีกหนึ่งเพลงที่มีเนื้ อเพลง


ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นร ากเหง้าของชาวไทย อันมีมนต์เสน่ห์เฉพาะตัว ‘อรวี สัจจานนท์’ คือ นักร้องที่ทำให้วงการเพลงลูกกรุงกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง เนื่องจากเมื่อผู้ฟังได้ฟังน้ำเสี ยงของเธอแล้ว ก็รู้สึกได้ถึงอดีตเก่าๆ

ซึ่งเคยมีความสัมพั นธ์กับบทเพลงลูกกรุง 30 ปีกับการเป็นนักร้องลูกกรุง เริ่มเป็นอมตะแล้วเหมือนกัน ใกล้จะเข้าข่ายแล้วค่ะ ผ่านมา 30 ปี รู้สึกตัวเองเริ่มๆ แล้วเหมือนกัน แต่ที่ผ่านมาได้ความสุขให้กับตัวเองเยอะมากค่ะ

เห็นคนฟังเพลง ชอบผ ลงานและมีความสุขกับเสี ยงเรา ก็ทำให้เราสุขแล้วหลายคนบอกเราทำบุญนะ ทำให้คนฟังมีความสุขเราได้ยิน ก็ดีใจค่ะ ที่มีโอกาสตรงนั้น เรื่องของร ายได้ เราก็พอใจของเราแบบนี้ค่ะ

ไม่ได้คิดว่าฉันจะต้องมีเยอะรว ยล้นฟ้ า เพราะอรวีเป็นคนอยู่กับชีวิ ตจริง เป็นคนที่ใช้จ่ายตามสมควร ไม่เว่อร์ตามกระแส แล้วที่สำคัญเราไม่ประมาท เราพอมีพอกิน พออยู่สบาย ก็โอเคแล้ว

ศิลปินหลายท่านลำบ ากในบั้ นปลาย ? ได้มองตรงนั้นค่ะ ถึงทำให้เราไม่ประม าท และจริงๆ อรวีไม่ใช่คนฟุ้งเฟ้ออะไรอยู่แล้วด้วย แค่อยากทำงานแบบมีความสุขที่ได้ทำไม่ใช่ทำงานแบบที่เราต้องทำ

ถ้าไม่ทำแล้วไม่มีกิน แบบนั้นเราไม่อย ากเป็นค่ะ ชีวิตมีครบทุกอย่ างแล้วหรือยัง เรียนก่อนว่า เป็นคนไม่เคยค าดหวังค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราได้ครบหรือยังเหมือนอย่ างเรื่องร้องเพลง ก็ไม่เคยฝันแต่ก็ได้มาเป็นอาชี พที่ดูแลเรา ดูแลครอบครัวได้ และเราทำให้คนฟังมีความสุข พอแล้วค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก bbmom

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น