ง บน้อยก็สวยน่าอยู่ แบบบ้านสว ยๆบ้านชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์น ใช้ง บเพียง 100,000 บ าท ขนาด 1 ห้อ งนอน 1 ห้อ งน้ำ

แบบบ้านสวยๆบ้านชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์น ใช้งบเพียง 100,000 บาท ขนาด 1ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

วันนี้เรามีแบบบ้านราค าประหยัด ที่สร้างจากน้ำพักน้ำแร งการเก็บเล็กผสมน้อย ออกมาเป็นบ้านสว ยๆ หลังเล็กท่ามกลางธรร มช าติบ้านหลังนี้เป็นของ คุณหญิง ศรีสุดา ฟ้ าอุบล บ้านหลังมีขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ง บประม าณที่ใช้ในการก่อสร้างนั้น อยู่ที่ 100,000 บ าท ราค าประหยัดเพราะเจ้าของบ้าน ซื้ ออุปกรณ์เองทุกอย่ าง และราค านี้ยังไม่รวมค่าช่ างในการก่ อ สร้ างบ้าน

บ้านชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์น หลั งค าเพิ งแหงนผนังบ้านฉ าบเรียบๆทาสีเท าเ ข้ ม ตัวบ้านไม่ยกพื้นสูง ประตูบ้านใช้เป็นประตูไม้ ต่อหลังคาออกมาทางด้านหน้าบ้านและด้านข้าง เพื่อต่อเติมเป็นพื้นที่ของห้องครัว

โร ยหิ นเกล็ ดรอบๆบ้านเพื่อความสว ยงามและสะอ าด

ห้องครัวไทยๆ ดูโปร่ งระบ ายอาก าศได้ดี

จัดวางกระถางต้นไม้น่ารักๆ

ด้านในเป็นห้อ งนอนขน าดพอเหมาะ มีห้องน้ำในห้องเพื่อความสะดว ก

ห้องน้ำขน าดกะทั ดรั ดกรุกระเบื้องที่ผนังเป็นสีเ ท า

.

บ้านหลังนี้เป็นบ้านราค าประหยัด ที่เป็นอีกหนึ่งแร งบันด าลใ จให้กับคนที่อย ากมีบ้านเป็นของตนเอง

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ


ขอบคุณข้อมูล คุณ หญิง ศรีสุดา ฟ้ าอุบล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น