“เจฟฟี่” มาดามเหมือ งทอง แห่งกานา

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

“เจฟฟี่” สาวไทยเจ้าของฉาย า “มาดามเหมือ งทอง” แห่งกาน่า
ผู้หญิงเก่ง วัยเพียง 26 ปีเท่านั้น แต่ต้องไปใช้ชี วิ ตอยู่ในเหมืองของประเทศกาน่า คุมคนงานผู้ชายนับร้อยคน จนได้ฉา ย าว่า “มาดามเหมืองทอง” อย ากรู้กันแล้วใช่ไหมว่า เธอคนนี้เป็นใคร วันนี้ขอชวนมารู้จักกับ “เจฟฟี่ ณัฐชพิมพ์ ศุภนิมิตตระกูล”


“เจฟฟี่ ณัฐชพิมพ์ ศุภนิมิตตระกูล” หรือที่รู้จักกันในนาม “มาดามเหมืองทอง” หญิงไทยใ จแกร่ ง ที่ไปใช้ชี.วิตอยู่ที่ประเทศกาน่า แอฟริกา ด้วยวัยเพียง 26 ปี แต่สามารถคุมคนงานเหมืองผิ วดำนับร้อ ยคน แถมยังโดนตรๅหน้าว่า เป็นนั ก ล งทุ นหน้าเ.ลื.อ.ด

สาวเจฟฟี่ เป็นคนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งที่บ้านทำโรงงานอิ ฐแด ง มีพี่น้อง 3 คน เธอเป็นบุตรสาวคนที่ 3 ของครอบครัว พ่อแม่อย ากได้ลู.กชาย จึงตั้งชื่อให้เธอว่า “เจฟฟี่”

ตอนอายุ 10 ขวบ เริ่มเข้าแข่ งขั นกีฬ าลีล าศประเภท Latin American หลังจากนั้นก็เริ่มเป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดและตัวแทนภาค จนได้รับร า ง วั ลเห รี ย ญทองในระดับประเทศ ปี 2008 สาวเจฟฟี่ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาลีล าศทีมชาติไทย ไปแข่งขันกีฬา Children of Asian Games ที่ประเทศรัสเซีย

เจฟฟี่ ณัฐชพิมพ์ สาวไทยที่ได้มีโอกาสเดินทางมาทำงานในเหมือ งทอ งคำ ที่กาน่า ประเทศแอฟริกาเป็นเวลา 4 ปีกว่า ซึ่งสาวเจฟฟี่ยังมักจะออกมาเผ ย ค ลิป การทำงานของเธอผ่านทางช่องยู ทู ป Jeffy Nachapim ให้เเฟนๆได้เห็นชี.วิ ตการทำงานของเธออยู่ตลอด

ต่อมาสาวเจฟฟี่จบการศึกษ าคณะเศรษฐศ าสตร์และการค้าระหว่างประเทศที่ International Economics and Trade จากมหาวิทย าลัย Jinan University ที่ประเทศจีน และหลังจากเรียนจบ เธอก็เริ่มทำธุ.ร.กิ.จนำเข้าส่งออก จนได้มารู้จักกับหุ้นส่วนคนจีน

เพราะรู้จักกับคนจีนเป็นจำน.ว.นมาก ทำให้เมื่อปี 2017 หุ่นส่วนคนจีน ชวนไปดูงานเหมืองทองที่ประเทศกาน่า และเธอก็ได้ตกลงใจไปทันที หุ้ นส่ ว นของหุ้ นส่ว น เธอเคยทำเหมือ งมาก่อน

เหมือ งที่ไปดูเป็นเหมืองเก่าเมื่อ 200 ปีก่อน เป็นเหมือ งของคนอังกฤษ เป็นเหมือ งใต้ดิน มีรา งลงไป ขุดเ จาะเป็นอุโมงค์ ลึก 52 ชั้น เมื่อไปถึงเธอตั ดสิ นใ จจดเปิดบ.ริ.ษั.ท เซ็นสัญญ าทำเหมือ งทอ งเลยทันที หน้าที่หลักของเธอคือ ดูแลคนงานเหมือ งนับร้อยคน วางนโยบายและคอยดูแลว่าใครมีปั ญ หาอะไรบ้าง

นอกจากนั้นยังทำบั ญ ชี ดูเอกสารของบริษัททั้งหมด ทำด้านก ฎหม าย ติ ดต่อประสานงานระหว่ างเจ้าของเหมืองกับชาวบ้าน ชุมชน รวมถึงรัฐบาลด้วย เธอทำงานหนั กมาก แต่ก่อนที่เธอจะมาทำงานทั้งหมดนี้

เธอเริ่มจากการไปเป็นล่า มจำเป็นให้กับคนจีนก่อน เพราะคนจีนทั้งหมดนั้น พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ แต่คนกาน่าจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ และเจฟฟี่ต้องทำหน้าที่แปลเอกสารทั้งหมดในบ.ริ.ษั.ทด้วย

เธอจึงรู้เรื่องร าวทุก อย่ า งภายในบ.ริ.ษั.ทเป็นอย่ างดี จึงทำให้เธอได้รับตำแหน่ง COO (Chief Operating Officer) ตั้งแต่นั้นมา

ปี 2018 เจฟฟี่เปิดบริ ษั ทของตัวเอง ชื่อบ.ริ.ษั.ท “TAICHIGA” ดำรงตำแหน่ง CEO (Chief Executive Officer) ดำเนินธุ รกิ จให้คำปรึกษ าเกี่ยวกับการล งทุ นในแอฟริกา

ความเป็นอยู่ในช่วงแรกลำ บา กมาก เพราะทุ กอย่ างใหม่หมด ทั้งเรื่องการกิน เธอกินอะไรไม่ได้เลย การอยู่ ช่วงแรก เธอใช้เวลา 1 ปี อาศัยอยู่ในโรงแรม

เพื่อไปหาเหมืองทั่วกาน่า แต่ทุกวันนี้ เธออาศัยอยู่ที่บ้านพักในเหมือง มีแม่บ้านคนจีนคอยทำอาหารให้ท าน และวัฒนธรร มที่นั่น เธอต้องอาศัยการปรับตั วอ ย่ า งมาก ยกตั วอ ย่ า งเช่น เวลาไปเดินตลาด

จ ากที่แค่เดินไปซื้ อของเฉย ๆ เจฟฟี่ก็เริ่มเข้าไปพูดคุยทักทายผู้คน เธอถึงได้รู้ว่าคนกาน่าเป็นคนสนุก เฟรนด์ลี่มาก และเป็นคนผิ วสีที่ไม่ได้น่ากลั วอย่ า งที่คิด

เธอเริ่มรู้สึกใช้ ชี วิ ตอย่ างสนุกมากขึ้น จนเกิดไ อเดียขึ้นมา จึงลงมือทำ Channel เป็น Youtube กับ Facebook ต ามติดชีวิ ตมาดามเหมืองทอง ให้ได้ดูกัน

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ข้อมูลและรูปภาพ: blockdit, thongmeman, khobkhao, FB-Jeffy Nachapim, IG-Jeffy Nachapim, intrend.trueid

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น