เปิดรายการทรั พย์สิ น พิ้งกี้-สาวิกา หลังโด นยึ ด

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

เปิดรายการทรั พย์สิ น พิ้งกี้-สาวิกา หลังโด นยึ ด

ส่องรายการทรั พย์สิ น พิ้งกี้-สาวิกา หลังดีเอ สไอยึ ดทรั พย์ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้เข้ารับนางเอกสาวหน้าค ม พิ้งกี้-สาวิกา และคุณแม่ เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สะเทือ นวงการคนทำงาน

ล่ าสุดเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้ าที่ก ร มสอบสว นพิเศ ษ ได้เข้าตรวจยึ ดทรัพ ย์สิ นอันมีค่ าทั้งหมดของครอบครัว พิ้งกี้ เป็นเงินมู ลค่ ากว่า 200 ล้ านบ าท

ทรั พย์สิ น จำนว น 173 รายการ อาทิ รถยนต์จำนวน 14 คัน ที่ดิ นพร้อมสิ่งปลู กสร้าง จำนวน 12 แปลง ป้ ายทะเบียนรถส วย จำนวน 9 หม ายเล ข

รถโกค าร์ท จำนวน 11 คัน ชุดอุปก รณ์ออกกำลังก าย จำนวน 54 ชุด รวมถึงทอ งรู ปพรร ณ เครื่องประดั บ นาฬิก า และทรัพ ย์สิ นอื่น ๆ

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก freelydays.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น