บ้านไม้ยกพื้นสูง พร้อมระเบียงพักผ่อ น

บ้านไม้ยกพื้นสูง พร้อมระเบียงพักผ่อ น

เป็นอีกแบบบ้านไม้ยกพื้นสูงหลังเล็กๆ ออกแบบท่ ามกลางในชนบท มีพื้นที่ใช้สอ ยกว้าง ตัวบ้านทำจากไม้ทั้งหลัง ดูโดดเด่นสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสะท้อนกลิ่นอ ายแบบดั้งเดิมของงานไม้ ที่ดูมีเส น่ห์ ใครเห็นต้องบอกเลยว่าหล งใ หลในบ้านหลังนี้กันอย่ างแน่นอน

ลักษณะบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง ออกแบบตกแต่งด้วยงานไม้ทั้งหลัง ขน าดบ้านกว้าง 4.6*4.5 เมตร ภายในห้องกว้าง 3.3*3.2 เมตร มีระเบี ย งด้านหน้าและด้านข้างขน าดกว้าง 1.3 เมตร งบประม าณในการก่ อสร้าง 150,000 บ าท

มีต้ นกล้ว ยด้านหลังของบ้าน ช่วยสร้ างความร่มรื่ น และเป็นมุมพักผ่อ น

ตัวบ้านหลังนี้ทำจากไม้เต็ งกับไม้เนื้ อแข็ งรวม

เป็นยังไงบ้างคะ สำหรับไอเดียบ้านไม้ยกพื้นหลังเล็กๆ ที่สร้างไว้ท่ ามกลางชนบท ล้อมรอบด้วยธรร มช าติ เป็นบ้านหลังเล็กที่ใช้งบประม าณก่อสร้างไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับความสวยงามของตัวบ้าน ห ากคนไหนที่สนใ จแบบบ้านหลังนี้ สามารถติ ดต่ อสอบถามได้ที่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 0934642824

ขอบคุณข้อมูล : บ้านไม้เก่าตาน้อย จัตุรัส ชัยภูมิ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น