ร่วม อนุโมทนาบุญกับ “ยิ่งยง ยอดบัวงาม”

ร่วม อนุโมทนาบุญกับ “ยิ่งยง ยอดบัวงาม”

วัดเขาส า รภี สามารถชมวิวบนยอดเขามองเห็นอำเภอสำเภาลูนประเทศกัมพูช า

และมีป่าที่อุดมสมบูรณ์และมีประวัติที่ยาวนานเป็นที่น่าศึกษ าเป็นอย่ างยิ่ง

ยิ่งยง จึงทอดผ้าป่า ร่วมสร้างบันได พร้อมซุ้มห อ ยโ ข่ ง ขึ้นไปสั กการะพระพุทธรูปบนยอดเขา

ยิ่งยงได้โพสต์ว่า สาธุสาธุสาธุ ขอบคุณทุกสาย บุญทุกสายที่ไหลมารวมทอดกฐินสามัคคี

ณ.วัดเขาสารภี ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศจ.สระแก้ว เพื่อหาทุนสร้างบันไดสว รรค์ขึ้นยอดเขาส า รภี

จำนวน สองร้อยเก้าสิบหกขั้น ต้องขอขอบคุณประธานอุปถัมภ์คุณ พร้อมผู้มีจิตศ รั ทธ าทุกท่านนะครับ..สาธุๆๆครับ

ขอกราบขอบพระคุณญ าติบุญทุกผู้ทุกนามที่ได้ร่วมกันบริจ าคปัจจัยร่วมกันสร้างครับ..

ถ้าบันไดเสร็จขั้นตอนต่อไปคือทำราวบันไดพร้อมซุ้มห อ ยหอม ขอให้ทุกท่าน มีความสุ ข

สุ ขภาพแข็งแ ร งครับ..ขออนุโมทนาสาธุๆๆครับ

หากเอ่ยถึงนักร้องชื่อดังของไทย เ ชื่ อเลยว่าจะต้องมีชื่อของ ยิ่งยง ยอดบัวงาม ติดอยู่ในโผแน่นอน

เพราะยิ่งยงมีผ ลงานเพลงที่โด่งดังมากมายหลายเพลงซึ่งต้องยอมรับเลยว่ากว่าที่ยิ่งยงจะก้าวขึ้นมา

สู่การเป็นนักร้องแถวหน้าของเมืองไทยไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลยชีวิ ตวั ยเรียนของยิ่งยง เกิดในครอบครัว

เกษตรกรที่มีฐานะย ากจน ยิ่งยงมีพี่น้องถึงห้าคน ทำให้ต้องออกไปช่วยครอบครัวทำงานตั้งแต่เล็ก

ไม่ค่อยได้ไปโ ร งเรียน จนเรียนซ้ำชั้นประถม เริ่มชอบร้องเพลงตั้งแต่เล็กๆ ก็เริ่มประกว ดร้องเพลง

หลังจากเพลงของยิ่งยงถูกเปิดทางวิทยุ คนในวงการหลายคนก็เริ่มถามหาคนที่ร้องเพลงนี้

ระหว่างที่เพลงเริ่มเป็นที่รู้จักหลังเพลงเริ่มติดตลาดทางใต้ ยิ่งยงก็ออกเดินสายทางใต้

และได้รับการต้อนรับเป็นอย่ างดี ยิ่งยงเดินสายอยู่ราวครึ่งปีก็หยุดวง

จากนั้นยิ่งยงได้แสดงฝีมือการแต่งเพลงด้วยเพลงหนึ่งชื่อว่าเพลงยิ่งยงมาแล้ว ระหว่างนั้นได้พบกับ

ปั ญญ า กตัญญู ที่เคยร้องเพลงตามค าเ ฟ่ด้วยกันและปัญญา ได้มอบเพลง สมศรีข ายตัว

ผ ลงานประพันธ์ของ วุฒิ วรกานต์ ให้ยิ่งยงเอาไปบันทึกเสี ยงและดังเป็นพ ลุแ ต ก และนับตั้งแต่นั้นมา

ชื่อของ ยิ่งยง ยอดบัวงาม ก็เป็นชื่อของหนึ่งในนักร้องที่คนไทยรู้จักกันดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น