วิธีเอาตัวรอ ด เมื่อคันเร่งรถค้าง จำให้ขึ้นใจ

รถ

วิธีเอาตัวรอ ด เมื่อคันเร่งรถค้าง จำให้ขึ้นใจ

การขับรถนั้นจะต้องไม่ประสาทอ ย่ า งเ ด็ ดข า ด ห้ามแม้แต่จะสักวินาทีก็ตามเพราะมันหมายถึงความป ล อ ด ภั ย ของคนในรถเลย และปัญหาหนึ่งที่ทำให้หลายคนต้องรับมือ ย ากและอาจทำให้ อั น ต ร า ย ถึงชี วิ ตเลยคือ “คันเร่งค้าง” แน่นอนว่าคงไม่มีใครอย ากจะให้เกิ ดขึ้นอยู่แล้ว แต่ถ้าหากมันเกิ ดจะรับมือแบบไหนดีถึงจะ ป ล อ ด ภั ย มากที่สุด ลองมาอ่ า นกันดูเผื่อจะช่วยทุกท่านได้ในเหตุการณ์ ฉุ ก เ ฉิ น

รถ

การรับมือและแก้ไขปัญหาคันเร่งค้าง

1 พอรู้ว่าคันเร่งค้างให้เราใส่เกียร์ว่าง (N) ในทันที จะทำให้ความเร็วรถลดลง แล้วก็ค่อย ๆ พย าย า มเหยียบเบรกเพื่อช่วยชะลอความเร็วลงด้วย ซึ่งไม่ควรจะเหยียบเบรกกะทันหัน โดยเฉพาะตอนรถวิ่งในความเร็วสูง เพราะเ สี่ ย ง จะพลิกคว่ำได้ง่ายมาก แล้วพย าย ามประคองรถจอดในที่ป ล อ ด ภั ย ให้ได้

2 พอเริ่มเอารถเข้าจอดในที่ป ล อ ด ภั ย ได้แล้ว ตอนรถหยุดค่อยทำการดับเครื่องและห้ามขับต่อไปใหม่เ ด็ ดข า ด ย้ำว่าห้ามขับ ให้โทรเรียกอู่หรือศูนย์บริการจะดีกว่า ป ล อ ด ภั ย เอาไว้ก่อน

3 ห้ า มทำการดับเครื่องยนต์ทันทีตอนที่คันเร่งค้างและรถยังวิ่งอยู่ เพราะจะทำให้ควบคุมรถย ากและความเร็วรถอาจเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมอีก บางรุ่นพวงมาลัยก็ล็อคเลย อั น ต ร า ยมากทีเดียว

4 ห้ า มเ ด็ ดข า ดคือการดึงเบรกมือ เนื่องจากจะทำให้รถหมุนเว้ง ทำให้เสียการควบคุม ทำให้เกิ ดอุ บั ติ เ ห ตุ ได้ง่าย ๆ ฉะนั้น ห้ า มดึง

รถ

สาเหตุในการทำคันเร่งค้าง

1 เบรกรถเองที่มีปั ญ หา ไม่ว่าจะเป็นเบรกแตก เบรกจม ทำให้ไม่สามารถห้ามล้อได้รถก็ไม่สามารถหยุดได้ตามปกติ

2 คันเร่งจม อาจจะเป็นเพราะว่าเบรกมันแข็งจนเหยียบไม่ลงเลย พอเป็นแบบนั้นคันเร่งก็จม เพราะว่าเราจะเหยียบทั้งเบรกและคันเร่งไปพร้อมกันไม่ได้อยู่แล้ว

3 สวมรองเท้าส้นสูงในการขับรถ แม้ว่าบางคนก็คล่องอยู่แล้วก็อ ย่ า ป ร ะ ม า ท เพราะส้นอาจไปขัดเข้ากับคันเร่งได้ จนถอนคันเร่งขึ้นมาไม่ได้เหมือนปกติ

4 ตกใจเผลอไปเหยียบคันเร่งแทนเบรก แบ บนี้เกิ ดขึ้นบ่อยมากไม่ว่าจากการตกใจหรือเผลอก็ตาม อั น ต ร า ยมากแบ บนี้ทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นเลย

แต่ก่อนจะไปรับมือในสถานการณ์อื่นเพื่อควบคุมรถนั้นสิ่งแรกที่ควรมีเลย “สติ” ใช่แล้วจะต้องมีสติไว้เสมอ อ ย่ าตกใจเกินเหตุพย า ย ามตั้งสติให้ดี ใจเย็น ๆ แล้วเราจะสามารถรับมือกับปัญหาคันเร่งค้างนี้ได้ดีและป ล อ ด ภั ย หากยิ่งตกใจมากเท่าไหร่จะยิ่งแก้สถานการณ์ได้ย า ก

แหล่งข้อมูล krustory