ประห ยั ดได้เยอะ ปลูกผักบุ้งในกระป๋อง 10 วัน เก็บกินไ ด้ เ ล ย

สวัสดีครับ วันนี้แอดมินบอล นำสาระมาฝากอีกแล้ว วันนี้เป็นเรื่อง ราวของการ ประหยัดเงิน ในการทำกับข้าว เพราะ เรานำวิธีการ ปลูก ผักบุ้ง อ่อน มาฝาก ซึ้งทุกคนสามารถปลูกได้  เราลองไปดูวิธีการปลูกกันเลย ครับ

อุปก รณ์

1 เมล็ดผักบุ้งพันธุ์ ดี

2 กระป๋องแบ บใสเพื่อเ ห็นต้นผักบุ้งอ่อนได้

3 ใยสังเ คราะห์

วิธีการ

1 ในขั้นตอนแรกเราจะทำการแช่เมล็ด พันธุ์ผักบุ้งที่เราซื้อเอาไว้มาแ ช่ในน้ำอุ่น ใส่ในกระป๋องใสเ พื่อเป็นการเพิ่ม อัตราก ารงอกได้เร็วขึ้น เรา จะทำการแช่เป็นเวลา 1 คืน

2 เมื่อแช่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยให้เ ราทำก ารเทน้ำทิ้ง แล้ วทำการบ่มเพาะเมล็ ดผักบุ้งไว้ป ระมาณ 2 คืน สำหรับการบ่มเมล็ดผักบุ้งนั้น ให้คุณนำผ้าขาวบางมาห่อเมล็ดผักบุ้งแล้ววางไว้ในกล่อง

3 จากนั้นให้คุณนำใยสังเคราะห์มาตัดให้พอดี ใส่ลงไปในก้นกระป๋องที่เราได้เตรียมไว้เพื่อจะทำเป็นวัสดุสำหรับการเพาะ

4 ทำการโรยเมล็ดผักบุ้งที่เราบ่มเ อาไว้ใส่ ลงไป พ ร้อมกับเกลี่ ยให้เมล็ดกระจา ยให้ทั่วอย่ าให้ซ้อ นทับกัน จากนั้นทำการพรมน้ำให้ชุ่มตัวใยสังเคราะห์

5 วิธีการดูแลรดน้ำนั้น ให้คุณทำการรดน้ำเช้าเย็นในทุ กๆวันอย่าให้ขาด ไม่ต้องปิดฝๅ กระป๋องให้วางตั้งทิ้งไว้ในที่ที่มีแสงแดดรำไร

6 เมื่อระยะเวลาผ่ านไป 1-2 สัปดาห์คุ ณก็จะเห็นผักบุ้งที่เจริญงอกงามขึ้นมา สามารถที่จะนำมาประกอบอาหารหรือออกวางขายก็จะสร้างรายได้ให้กับตัวคุณได้ดี

ใครที่อยู่บ้านกักตัว ก็อย่าลืมลองไปปลูกและทำกับข้าวกินกันดูนะ ได้ผลยังไงมารีวิวให้แอดด้วย