เช็กเ งิ นปsะกันสังคม เดืoนกันยายน

กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับ สำหรับข่าวคราวการเงิน

ครั้งนี้จะเป็นเรื่องของการอัพเดตเงินประกันมาตรา 39/40

ที่เรียกได้ว่าหลายคนเป็นกังวลอยู่มาก เกรงว่าจะไม่ได้รั บ

ในเดือนกันยายน เพราะมีผู้ประสงค์ที่จะขอรับเงินเพิ่มขึ้น

เป็นจำนวนมาก เพราะเห็นเพื่อนพี่น้องได้รับเงินไปแล้ว

5000 ในรอบแรก เราจะไปหปาคำตอบกันว่า

จะได้หรือไม่ได้เช็คได้ที่ไหน ไปดูกันเลย